Rekisteriseloste

Asunnonhakija- ja asukasrekisterin rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Sevas Kodit Oy

 

1. Rekisterinpitäjä

Sevas Kodit Oy

60100 SEINÄJOKI

Puh. (06) 420 3311

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Toimitusjohtaja Jukka Penttilä

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asukasvalintojen tekeminen ja asukashallinnon ylläpito

 

4. Rekisterin tietosisältö

1. Hakijan/asukkaan nimi

2. Henkilötunnus

3. Asunnonhakuhetken osoite ja puhelinnumero

4. Opiskelutiedot (oppilaitos, koulutusohjelma ja opintojen kesto) tai nuorisoasukkaan tai muun asukkaan arvo/ammatti

5. Hakuhetken tulo- ja varallisuustiedot

6. Yhdessä asuvan puolison vastaavat tiedot

7. Lasten nimet henkilötunnuksineen

8. Vuokratun asunnon osoite, tyyppi, koko ja vuokran sekä muiden mahdollisten asumiskustannusten määrä

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään asunnonhakulomakkeilla hakijoilta itseltään.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

1. Kansaneläkelaitokselle (=KELA) opintotuen asumislisän maksamista varten. KELA vaatii tiedonsaannissa myös henkilötunnuksen nimen ja asumistietojen lisäksi.

2. Seinäjoen kaupungin asuntotoimeen asukasvalintojen valvontaa varten. Ilmoitetaan nimi ja asunnonsaannin peruste.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä manuaalisia tietoja ovat kirjalliset asuntohakemukset ja vuokrasopimukset, joita säilytetään lukituissa arkistokaapeissa tai -tiloissa.

 

Sähköiseen rekisteriin pääsevät vain nimetyt henkilöt käyttäen henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja.


 

 

Me palvelemme

Avoinna arkisin klo 9.30–15.30

 

VUOKRAKODIT JA SENIORIKODIT

06 420 3311

OPISKELIJAKODIT JA NUORTEN KODIT 

06 420 3366

VUOKRANMAKSUASIAT

06 420 3355

KIINTEISTÖHALLINTO

06 420 3333

 

KÄYNTIOSOITE:

Matti Visannin kuja 10

60100 SEINÄJOKI